1. Hvem kan leje?

  1. Klubbens medlemmer, som er frigivne roere og som har afsluttet sin første sæson i klubben, kan leje klubbens lokaler til private arrangementer, som man selv afholder.
  2. Bestyrelsen kan efter anmodning udleje klubbens lokaler til andre med tilknytning til roklubben.

2. Hvad omfatter lejen?

Lejemålet omfatter opholdsstue, køkken, toilet på 1. sal, terrasse samt adgang til toiletter gennem omklædningsrummene.
Lejemålet omfatter ikke bestyrelseslokalet, omklædningsrum og bådehal. Det er ikke sådan at bestyrelseslokalet og omklædningsrummene er forbudte områder, men lejeren skal respektere at klubbens medlemmer kan benytte disse faciliteter. Derimod må bådehallen betragtes som forbudt område for gæster, der ikke er bekendt med omgang med ro-materiel.

3. Vilkår.

  1. Udlejning kan IKKE ske i sommermånederne juni, juli og august.
  2. Tobaksrygning skal foregå udenfor huset under åben himmel.
  3. Hoveddør skal altid være aflåst (man kan få en særlig gæstekode man kan give sine gæster, eller man kan bede sine gæster benytte ringeklokken).
  4. Lokalerne og inventar skal afleveres rengjort og opryddet.
  5. Flasker, pap m.m. som skal på genbrugsstation skal fjernes fra klubben og restaffald skal anbringes i roklubbens container.
  6. Prisen for et lejemål er kr. 750 og omfatter 24 timer, der som hovedregel falder fra kl. 12 til kl. 12 næste dag.
  7. Udlejningen skal kunne bekendtgøres for klubbens medlemmer ved opslag senest en måned før lejemålet.

4. Hvordan lejer man?

Leje af klubben kan aftales med kontaktperson Bente Aalund

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. april 2023.