Kort over dagligt rofarvand:

Ansøgning om langtur - hent skema

 

Se roreglement for Faaborg Roklub opdateret 08-08-2023

 

Vinterroning
Bestyrelsen har besluttet, at give alle frigivne roere med gyldig svømmeprøve en personlig tilladelse til
vinterroning i inriggere og i Roald Ammundsen.
Tilladelsen gælder fra standerstrygning d. 30.10.2020 til standerhejsning d. 26.3.2021.
DFfR´s vejledning for vinterroning og Faaborg roklubs ro-reglement skal overholdes.
Læs dette på www.roning.dk, på www.faaborg-roklub.dk og på opslagstavlen i klubben.
Følgende regler skal overholdes:
Der roes kun, når vejrforholdene tillader det.
Der skal være en styrmand med langtursstyrmandsret i båden (vinterroning følger reglerne for langtur)
Alle skal bære oppustelig redningsvest under hele turen.
Vinterroning kan kun finde sted fra ½ time efter solopgang til 1 time før solnedgang.
Rofarvandet strækker sig fra Nab til Dyreborg skov.
Der roes kystnært og max 200 meter fra kysten.
Følgende både må anvendes til vinterroning: Luna og Tranen samt Roald Ammundsen.

Med venlig hilsen pbv
Alice

Obs: Alle skal bære oppustelig redningsvest under hele roturen, når vandtemperaturen målt af
DMI er under 12 grader.