Covid-19

Åbning af udendørs aktiviteter, men ikke af indendørsaktiviteter og ikke af klubhus.

Det betyder for Faaborg roklub at:

Vi skal fortsætte med at spritte af og holde afstand. Gerne jævnlige coronatest.

Vi må ro udendørs i romaskiner. Vi har p.t. 6 maskiner til rådighed. 4 er lånt ud til medlemmer til d. 5.4.

Romaskinerne skal som tidligere rengøres med sæbevand på håndtag og sæde og desuden med sprit på håndtag, display, sæde og andre berørte steder.

Vi må ro på vandet op til 50 personer på én gang, men:

Vi har p.gr.a. coronarestriktioner ikke kunnet foretage det sædvanlige vedligehold af bådene. Men vi har for at komme i gang med udendørsroning besluttet, at alle både, bortset fra Hejren, må bruges. Inriggerne er monteret igen, men find selv de årer, der passer til båden.

Bådene og årerne samt redningsvestene skal som tidligere vaskes med sæbevand og skylles efter med rent vand samt tørres efter brug.

Forsamlingsforbud er fortsat 10 personer udendørs.

Klubhuset må kun bruges til at hente og bringe romaskiner og robåde. Toiletter og omklædningsrum må bruges, hvis de rengøres efter brug. Opholdsstuen og terrassen må desværre ikke bruges endnu. Tidligst 06.05., måske først 21.05.

Sociale arrangementer er der fortsat lukket for. Standerhejsning bliver derfor kun for en lille skare – højst 10 personer på land, gerne nogle i både på fjorden, og desværre uden servering.

Vi glæder os så meget til at kunne lave sociale arrangementer igen, men kan da glæde os over, at vi må ro på vandet nu og udendørs i romaskiner.

Generalforsamlingen er udsat til d. 30.  maj 2021 grundet forsamlingsforbud.