Events Calendar

Generalforsamling kl. 14

x

Generalforsamling i Faaborg roklub søndag d.18.3.2018 kl. 14

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af regnskab for det forløbne kalenderår
  4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag for det påbegyndte budgetår
  5. Fastsættelse af kontingent, jfr. §3 i vedtægterne
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. §8.

Bent og Susanne ønsker ikke genvalg

Alice, Bente og Christian er ikke på valg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Fordeling af udvalgsposter

11. Evt.

Location : Roklub

Back