Kontingentsatser 2017:

Senior (ældre end 17): Kr. 1780 som betales af to gange.

Ungdomsmedlemmer (yngre end 18 år): Kr. 1336 som betales af to gange.

Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent i den første periode.