Se den nye rengøringsliste for sommersæsonen 2018  under menupunktet 'Kun for medlemmer'.  

 Klubben har fået nyt ro-reglement

Se under 'Om klubben'

 

 Se på rokort om instruktion i roning med 2 åre.Billedresultat for coastal rowing

 DSC 0032
   

Beretning for 2012

Jeg vil starte denne beretning med den uden diskussion mest skelsættende begivenhed i 2012.

Torsdag den 17. maj 2012 var en særlig dag. Den dag mistede Søren livet på en rotur på Skanderbrog sø, og vi mistede vores rochef, en rokammerat og et helt specielt menneske.

Hvad var det særlige ved Søren?

Jeg husker en søndag morgen i Ry Roklub. Vi var ankommet til Ry fredag aften, lørdag havde vi roet på Hjulsø og nu søndag skulle vi ro sydpå til Mossø. Som på så mange klubture var Søren primus motor i planlægning og afviklingen af denne tur. Det regnede og vi var nogle der ikke var opsat på de helt store strabadser i det sure vejr. En tur til Mossø betyder overbæring af både, og så længe man sidder i robåden kan man godt holde sig tør under regntøjet - men skal ud og bære bådene kan regnen komme til og man sidder måske i våde bukser resten af dagen. Søren fangede straks signalet og foreslog at man kunne skrive sig på to lister. En til den lidt længere tur til Mossø og en til en kort tur i Knud Sø. Søren gik straks i gang med at lave nye bådhold.

Han svedte over opgaven. Jeg havde meldt mig til den korte tur og sagde, at hvis det gjorde planlægningen nemmere var jeg selvfølgelig parat til den lange tur. Men nej, Søren ville have det til at gå op - det var kendetegnende for Søren, at alle skulle have en god dag og alle skulle have den tur de ønskede og ikke tvinges ud i strabadser som de ikke magtede. Søren fik det til at gå op - og alle fik en god afslutning på turen. Søren var som turleder eminent til at aflæse folks ønsker, og han uddelte opgaver som passede til hver enkel.

Jeg husker en arbejdslørdag hvor Søren som sædvanligt tilrettelagde arbejdsopgaverne. Det var magtpåliggende for ham, at ingen måtte komme i roklubben og føle sig overflødige. Alle skulle have en meningsfuld opgave. Og alle skulle have en opgave som du de kunne lide.

Jeg har tit set Sørens bekymrede blik ”Bare der ikke kommer flere - hvad skal vi så sætte dem til?”

Søren respekterede i udpræget grad hvis folk af en eller anden grund havde mindre lyst til en eller anden opgave. Og han forstod at gøre alle arbejdsopgaver betydningsfulde. Det medlem der pudsede vinduer i opholdstuen, og det medlem der havde kastet sig over en indviklet opgave med en bådreparation følte samme værd, og Søren forstod at få alle til at føle sig som en del af et fællesskab.

Sørens prioritering af arbejdsopgaverne var respekteret og uindskrænket. Hvis Søren af en anden grund måtte køre i byen i øjeblik, og vi var færdige med vores opgave, så stod vi rådville og anede ikke hvad vi skulle lave!

Jeg tror vi alle sidder med en anden historie der fortæller Sørens evne til at have øje for hvert enkelt, og evne til at skabe et fællesskab hvor ingen følte sig udenfor.

Søren ville i efteråret have været medlem af klubbens bestyrelse i 25 år - og  vi havde regnet med, at det i forbindelse med standerstrygningen ikke skulle gå stille af. Sådan blev det ikke.

Vi savner Søren. Men den første reaktion: Nu falder det hele fra hinanden, Søren et jo med i alt, blev heldigvis gjort til skamme. Vi kom videre, og mange gode medlemmer trådte til og fyldte Sørens hul ud.

Hvad der helt præcist skete den skæbnesvangre  dag på Skanderborg sø får vi nok aldrig helt klarhed over. Men det er min faste overbevisning, at ingen sikkerhedsbestemmelser blev overtrådt.

Ulykken gav anledning til at gå vores sikkerhed efter i sømmene. Bestyrelsen har netop bekendtgjort et nyt ro reglement.  Vi har stammet op omkring vinterroning. Det er ikke en særlig benyttet aktivitet, så jeg henviser blot interesserede. Vi har strammet op omkring svømmekrav. Svømmeprøver gælder fra nu af kun i 2 år, og vælger man efter den første svømmeprøve at ro videre med en svømmeerklæring må man kun ro kystnært fra Nab til Dyreborg Skov. Svømmeerklæringer skal også fornyes hvert 2. år. Langture udenfor dagligt rofarvand har altid krævet en aftale med rochef eller formanden. Vi har imidlertid længe haft en regel, som desværre ikke alle har efterlevet,  at man kunne tage på en endagstur udenfor dagligt rofarvand hvis man skrev en kontaktperson i rojournalen. Denne kontaktperson har til opgave at holde øje med at holdet kommer hjem til aftalt tid, og i det hele taget været bindeledet mellem roholdet og land.

For yderligere at højne sikkerheden kan man udnytte, at det efterhånden er sådan, at der på enhver rotur findes en mobiltelefon i båden. Det er derfor en god ide, at notere nummeret på den medbragte mobiltelefon i journalen.

Bestyrelsen har også diskuteret spørgsmålet om redningsveste. Vi vil opfordre medlemmerne til at anskaffe sig en oppustelig redningsvest som kan bæres under roningen. Mere om dette under eventuelt.

En stor begivenhed i 2012 var den udvendige renovering af vores klubhus. Det gik da forrygende. Takket være et godt lune fra vejrguderne og et velforberedt og kompetent renoveringsudvalg og en masse velvillige hænder, blev projektet gennemført på kortere tid en planlagt, og til en billigere pris en budgetteret.

Sea Challenge blev i 2012 gennemført på samme niveau som de foregående år, og med et økonomisk udbytte for klubben som tidligere. Tak til de medlemmer der i de dage gjorde en indsats for klubben.

Medlemstallet faldt en smule i 2012. Fra 93 medlemmer til 87 medlemmer. Antallet af passive medlemmer er 24. I 2012 blev der roet 19.258 km hvilket er 18% mindre end i 2011.

Til trods for disse lidt dystre tal synes jeg ikke aktivitetsniveauet har været lavere i 2012 end de foregående år når det gælder fællesture, maddage, fester  og andre fælles aktiviteter. Tvært i mod er det mit indtryk at aktivitetsniveauet i vintersæsonen har været forøget med traveture og ergometerroning.

Jeg vil gerne takke alle de medlemmer der til fælles fornøjelse arrangere fællesture såvel til vands som til lands. Ligeledes en stor tak til rengøringsudvalget, som bag kulisserne sørger for at klubben altid er pæn og rar at komme i.

I forbindelse med standerstrygningen fik vi et tilskud fra Danske Bank på kr. 11.000 som var en stor hjælp til indkøb af nye åre. Det var et dejligt skulderklap til vores arbejde. Ligeledes en stor tak klubbens andre sponsorer.

Afslutningsvis en tak til bestyrelsen for en godt år - det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle.