Se den nye rengøringsliste for sommersæsonen 2018  under menupunktet 'Kun for medlemmer'.  

 Klubben har fået nyt ro-reglement

Se under 'Om klubben'

 

 Se på rokort om instruktion i roning med 2 åre.Billedresultat for coastal rowing

 DSC 0032
   

Beregning for 2013

Antallet af medlemmer er faldet fra 87 til 84. I 2012 roede vi 19.258 km og i 2013 roede vi 22.759 km.

Hvor mange km der bliver roet i de enkelte år afhænger af mange ting, ikke mindst vejrliget. Men tallene viser klart den fornemmelse jeg har. Nemlig at de medlemmer vi har, er blevet mere aktive. Hvis man gennemgår motions- og turudvalgets program er det ganske imponerende hvor mange ture der bliver arrangeret, såvel i sæsongen som uden for sæsongen i form af vandreture mm. Ligeledes er tilslutningen til de traditionelle sociale arrangementer meget høj når man ser den i forhold til medlemstallet.

Af specielle ture i 2013 vil jeg fremhæve ferielangturen rundt om Bornholm, som blev afviklet til meget stor tilfredshed fra deltagernes side. Samarbejdet med Assens roklub har udviklet sig til en tradition og årets udlandstur gik til Friedrichsstadt med roning på Ejderen, og Assens deltog endnu en gang i vores traditionelle tur på Gudenåen. Jeg tror det er meget givende for begge klubber, at vi kan samarbejde omkring forskellige ture. Man kan sige vi har lavet vores eget lille ronetværk sammen med Assens Roklub. Dette var netop meningen skulle ske efter nedlæggelsen af Fynskredsen, en nedlæggelse som blev afsluttet i 2013.

Der blev gjort en ihærdig indsat for at få medlemstilbagegangen til at stoppe i 2013. Der blev udleveret foldere på gågaden, der blev afholdt åbent hus i flere omgange. Der blev forsøgt omtale af klubben i pressen. Det er svært at pege på noget vi yderligere burde have gjort, eller noget vi gjorde forkert. Det er klart at noget kunne gøres bedre, og det vil vi selvfølgelig forsøge på i 2014.

Endnu en gang blev Sea Challenge afviklet med overnatning i Faaborg. Jeg vil gerne takke alle de medlemmer der gjorde dette muligt og som var med til at tilføre økonomiske midler til klubben på samme niveau som de tidligere år. Hvorvidt arrangementet kommer til at fortsætte på samme måde er endnu uvist. Antallet af roere har været for nedadgående, og det er svært at for arrangørerne at få økonomien til at hænge sammen. Den gæld man har haft er nu bortskaffet, og egenkapitalen i Sea Challenge Fyn er nu positiv, og den selvejende institution Sea Challenge Fyn vil gerne have en ny organisation, for eksempel en gruppe af roklubber, til at fortsætte arrangementet. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at vi skal gå ind i dette.

I august kunne vi endnu engang afholde kanindåb. To kaniner blev døbt i 2013. Det blev en god dag tilsmilet af smukt vejr og sluttede med en festlig madaften. Ud over uddeling af dåbsbeviser fik Bente Ålund overrakt instruktørpokalen for igennem mange år at have være en rigtig god støtte for nye roere, og for at være aktiv med etablering af roning på de tidspunkter hun fornemmer der er behov for. Det seneste tiltag fra Bentes hånd er bådklargøring på rullende hverdagsformiddage - hvilket har vist sig at være en rigtig god ide.

Sidst i 2013 fik vi gennemført et længe ventet projekt med et hejseværk i bådehallen. Vi har endnu ikke rigtigt fået det afprøvet, men det er min overbevisning at det vil blive et stort løft for klubben. Det er meget nemt at betjene, men for i en sikkerheds skyld er det nok en god ide, hvis man har en vejleder ved sin side første gang man skal prøve det.

I 2013 kom renoveringen af kloaknettet forbi roklubben. Vi kom igennem perioden uden de store problemer, og da roklubben allerede have regnvandsseparering havde det ikke den store betydning for klubben. Imidlertid afstedkom de store maskiner nogle revner i vores mur imod nord. Det er bygherrens forsikring som skal udbedre dette, men på nuværende tidspunkt er sagen endnu ikke afsluttet.

Kort tid efter standerstrygningen blev Faaborg ramt af en kraftig storm som rev en del plader af opholdsstuen. Nogle af de afrevne plader faldt ned på bådehallens tag og slog huller i dette. Vi er heldigvis forsikret i sådan en situation og reparationerne er på nuværende tidspunkt ved at være færdige. Vi valgte i bestyrelsen at skyde ca 90.000 oveni forsikringssummen, således at vi får et godt fremtidssikret tag og får udskiftet tagrenderne og sternbrædder, hvilket var påkrævet.   

I bestyrelsen har vi arbejdet med revidering af roreglement og vedtægter. I forbindelse med roreglementet har vi især arbejdet med sikkerheden. Vi opfordret medlemmerne til at anskaffe sig oppustelige redningsveste som man kan bære under roningen, og rigtig mange har taget denne opfordring til sig. Svømmeprøver er kun gyldige i 2 år, og vi har begrænset rofarvandet for medlemmer der kun har afgivet svømmeerklæring til kystnært fra Nab til Dyreborg Skov maksimalt 200 meter fra kysten. Det er bestyrelsens håb, at vi med disse tiltag har styrket sikkerheden og skærpet opmærksomheden omkring emnet.

Ved årets start lavede vi en række nødvendige reparationer på broen. Det meste af broen er fra 1987 og i 2000 blev en del bjælker og dæksplankerne udskiftet. I 2013 udskiftede vi de bjælker som var angrebne af pæleorm, satte nye fenderbrædder, og udskiftede de ødelagte planker på skråbroen. Vi mente vi havde en holdbar bro, men kunne ikke forudse den østenstorm vi blev vidne til midt i januar 2014. Vi blev ramt af en langvarig østenstorm som sammen med ekstrem højvande løftede og ødelagde en stor del af vores bro. Dette hører strengt taget ikke til beretning for 2013 men havde alligevel den betydning, at vi måtte træde på bremserne. Vi havde i 2013 iværksat nogle indendørs forbedringer. Murerarbejde i omklædningsrummene er afsluttet, men ellers er vi forsigtige med at gå videre med malerarbejde og nyt gulvtæppe i opholdsstuen før vi har det fulde overblik over økonomien efter broens kollaps - ingen roklub uden en bro!

I 2013 har vi fået støtte fra sparekassen Faaborg på 10.000 og fra Fioniafonden 25.000. Vi er glade for denne støtte som er med til, at vi kan gennemføre de forbedringer af klubhuset som vi ønsker.

Igennem de senere år har vi huset Lions Club. Dette har givet et positivt tilskud til klubbens økonomi. Imidlertid blev 2013 det sidste år hvor vi kunne være husværter for Lions. Efter deres ønsker ophørte samarbejdet med udgangen af 2013.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft i 2013, og også gerne takke alle de medlemmer der på den ene eller anden måde gør det rart og livsbekræftende at være formand for klubben.