Se den nye rengøringsliste for sommersæsonen 2018  under menupunktet 'Kun for medlemmer'.  

 Klubben har fået nyt ro-reglement

Se under 'Om klubben'

 

 Se på rokort om instruktion i roning med 2 åre.Billedresultat for coastal rowing

 DSC 0032
   

Beretning for 2014.

Antallet af medlemmer er i 2014 faldet fra 84 til 78. I 2013 roede vi 22.759 km og i 2014 roede vi 20.265 km. Vi har i gennemsnit roet 260 km.

Hejseværket i bådehallen kom til at stå sin prøve i 2014, og vi kan nu evaluere den investering på ca. 113.000 kr. som vi har foretaget i 2013 og 14.  Det er bestyrelsens mening at investeringen til fulde har levet op til de forventninger vi havde. Jeg har ikke mødt medlemmer som har ment, at det på nogen måde var besværligt at betjene hejseværkerne, og de har givet os den luft i bådehallen som vi havde håbet på. Vi har i løbet af året haft besøg af flere klubber som har vist interesse i hejseværk, og de har alle beundret vores løsning.

Igennem hele 2014 har sagen om revnerne i nordvægen verseret, revner som kom i forbindelse med renovering af kloaknettet i 2013. Det er bygherren FFV, Energi og Miljø A/S som har ansvaret for de skader byggeriet har afstedkommet. FFV er selvfølgelig forsikret og skaden blev anmeldt til dette forsikringsselskab. Efter en meget lang sagsbehandlingstid fik vi det svar fra forsikringsselskabet, at de havde spurt FFV om de havde gjort noget forkert, og da FFV svarede negativt på dette, afviste de at dække skaden. Vi var noget utilfreds med dette, dels er det vores opfattelse at byggeriet er årsag til revnerne og dels fandt vi det mærkeligt at forsikringsselvskabet kun lægger FFV’s udsagn til grund for deres afgørelse. Vi ville også gerne se dokumentation i form af billeder før og efter byggeriet. Efter meget lang tid opnåede vi at få et møde med direktøren fra FFV. Han var lige så glat som et stykke vådt sæbe, men vi opnåede at få billederne og at få sagen genvurderet, og det er her sagen nu står. Forsikringsselskabet fik i sidst i oktober brev om vores ønske om en genvurdering og den 10. februar fik vi brev fra forsikringsselvskabet, at de ville gå i gang med at revurdere sagen. Igennem hele dette kedelige forløb vil jeg gerne fremhæve Lones indsats - hun har som en terrier bevaret sit bid i benet og ikke mistet troen på vores sag. Ligeledes vil jeg takket Niels O. Nielsen for stor sagkyndig hjælp og deltagelse i diverse møder. Fortsættelse i næste års beretning.

Bestyrelsen har en stor del af året været optaget af broen. I januar måned blev broen ødelagt af en lang vedvarende østenstorm i en periode hvor vandstanden var kritisk. Med en imponerende indsats fra broudvalget og mange medlemmer lykkedes det inden standerhejsningen at få repareret broen så meget, at roningen kunne fortsætte. Jeg kan bevidne at roklubben blev gennemgået med tættekam for at finde ethvert brugbart stykke tømmer, og til trods for dette var der ikke nok til at lave hele fenderbrættet færdigt. Meget sigende kunne man i årebladet i april læse ”Gå forsigtigt på rampen og hold til højre, når I kører båden op eller i”.

Vi fik vurderet broen og lavet et overslag over udgifterne i denne forbindelse. Det så sort ud, men gammelroerne gav os det første skulderklap med 10.000 kr. og da vi den 30. april fik besked om, at A. P. Møllers fond ville give os 200.000 kr. var humøret højt og en ny bro var i sigte. Broudvalget arbejdede videre med sagen og indhentede 3 tilbud på arbejdet. 1. oktober indstillede vi roningen og ved hjælp af en stor flok medlemmer lykkedes det os at få nedbrudt den gamle bro. Broudvalget fik indkøbt egetræstømmer til den nye bro, og det var en stor dag da vi kunne bære tømmeret ind i bådehallen. Vi engagerede Horne Havnerenovering til arbejdet og de har på nuværende tidspunkt hamret 7 nye pæle i Faaborg Fjords bund og er ved at bygge den nye bro op.

Motions- og turudvalget har i 2014 stædigt arrangeret gåture i det sydfynske og tilstødende øer, nemlig Ærø og Langeland, selv om det nogle gange har været for en meget lille deltagelse. Ud over madpakketure og mindre dagsturer har udvalget i samarbejde med Assens roklub arrangeret langtur til Plön. Ferielangturen gik rundt om Fyn, og pinseturen rundt om Als. Desuden fælles weekend-tur i Helnæs-bugten, og den traditionelle efterårstur på Gudenåen.

Når man sådan skal gøre status, synes jeg det er imponerede mange ture udvalget tilbyder vores medlemmer i en forholdsvis lille klub. For et almindeligt roende medlem som jeg, synes det uoverskueligt at deltage i det hele - man må plukke ud. Det er mit indtryk at lysten driver værket og jeg takker for det store arbejde udvalget laver.

Sidst i april roede 3 medlemmer Kvik op i Helnæsbugten, hvor den fik lov til at komme på sommerferie hos Bodil og Jan. Mange medlemmer fik igennem sæsongen roet i Helnæsbugten, som er et skønt farvand som det kan være svært at nå fra Faaborg.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2014. Ud over bro har vi også i 2014 brugt en del tid på sikkerhed. Jeg er en af dem, der synes det er træls at gennemgå sine forsikringer - det går jo nok, og når skaden sker kan vi jo se på det. Dette er naturligvis en uansvarlig holdning. På samme måde må vi til stadighed justere vores sikkerhedsniveau og holde vores sikkerhedsudstyr i orden, herunder regningsveste. Rochef Finn og Bente har i året 14 gjort en stor indsats inden på dette felt, og Finn vil senere orientere om et medlemsmøde den 13. april om sikkerhed.

Bestyrelsens størrelse er som følger af de nye vedtægter vi vedtog sidste år under nedtrapning. I 2014 har vi været 6 i bestyrelsen og i 2015 skulle vi gerne være 5 personer. En af begrundelserne for reduktion af bestyrelsens størrelse var, at mange medlemmer gerne vil gøre et indsats for fællesskabet på et begrænset område, de ønsker bare ikke at side i bestyrelsen. Det er fortsat sådan, og jeg vil gerne takke alle der på en eller måde har lagt frivillig arbejdskraft i roklubben. Under eventuelt vil jeg gerne gennemgå de udvalg/arbejdsgrupper vi har, og give mulighed for at nye kan melde sig.  

Jan Madsen stopper i bestyrelsen efter 5 år.

Bent Gregersen kom i bestyrelsen i 2013 og har siddet i bestyrelsen i 2 år. Sammen med Ebbe, Harry og Lars Barnebjerg har Bent gjort en stort og kvalificeret arbejde med bro og materiel.  Bent har lovet fortsat at bruge sine rige evner indenfor dette felt til gavn for klubben, tak for det.

Lone har været klubbens utrættelige kassere siden 2008 hvor hun afløste Jonna. Lone har været i bestyrelsen i 7 år. Lone har altid været ansvarsfuld og det var lige før man kunne blive lidt ligeglad med regnskaber og budgetter - for det klarede Lone jo, og der har aldrig været noget at komme efter, og når vi stod og manglede lidt penge til en uforudset ting, så havde Lone altid en løsning - hun havde jo budgetteret konservativt som hun kalder det, og med lidt omflytninger mellem bådefond og ølkasse m.v. dukkede der lige pludseligt det ønskede beløb op!! Lone har givet tilsagn om fortsat at arbejde med klubbens regnskaber, tak for det, og jeg tror den nye kassere kan se frem til et behageligt job med en meget kompetent medarbejder.