Om Årebladet

Årebladet er Faaborg Roklubs medlemsblad. Bladet udkommer elektronisk inden den 10. i hver måned. Bladet sendes som pdf-fil til alle medlemmer. 

Har man stof til bladet kan man kontakte Karen Bertelsen eller Ingrid Hviid.