Åreblade

  

År Jan Feb Marts April Maj Juni Juli August Sepetember Oktober November December
2006   xxx   xxx   xxx   xxx        
2007    xxx    xxx    xxx    xxx        
2008    xxx                xxx    
2009                         
2010    xxx  xxx  xxx    xxx xxx   xxx  xxx  xxx  xxx  xxx
2011  xxx  xxx  xxx xxx   xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx
2012  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx xxx 
2013  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx xxx   xxx
2014   xxx xxx   xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx
2015  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx
2016   xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx
2017 xxx   xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
 xxx  xxx

 xxx

2018 xxx  xxx  xxx